Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami (..)

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru zakładu Lhoist "Bukowa"

17 Września 2018

W piątek, 14 września br. odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego Lhoist „Bukowa” w Bukowej, należącego do Przedsiębiorcy - Lhoist Bukowa Sp. z o.o. z/s w Bukowej.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan wypadkowości w odkrywkowych zakładach górniczych;
  • najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych;
  • okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń bądź zdarzeń potencjalnie wypadkowych zaistniałych w ostatnim okresie w zakładzie górniczym Lhoist „Bukowa” w Bukowej oraz w macierzystych zakładach przedsiębiorcy;
  • problematykę w zakresie kształtowania i wdrażania przyjaznej dla pracowników bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy;
  • zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie.

Spotkanie podsumowała dyskusja dotycząca zakresu działań mogących poprawić stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry