Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych

19 Września 2018

W środę, 19 września 2018 br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

 

Podczas spotkania omówiono:

 

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2017 r. oraz w ciągu 8 miesięcy 2018 r.;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od poprzedniego spotkania;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń;
  • wymagania w zakresie szkolenia pracowników zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych;
  • stan bezpieczeństwa przy eksploatacji podścianowych przenośników zgrzebłowych.

 

Szczególną uwagę w trakcie spotkania zwrócono także na:

 

  • prowadzenie książek raportowych i innych dokumentów;
  • bezpieczne wykonywanie prac przy maszynach, urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w zakładach górniczych przy zaistnieniu awarii;
  • zasady nadzoru i kontroli przy prowadzeniu robót spawalniczych.

 

do góry