Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w 2018 (..)

Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w 2018 r.

9 Maja 2019

W Wyższym Urzędzie Górniczym zostało opracowane „Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w 2018 roku”. Wzorem lat ubiegłych działalność urzędów górniczych została ujęta w aspekcie realizacji priorytetowych celów zawartych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2018-2020”. Ponadto przedstawiono roczną pracę urzędów w świetle zadań określonych przepisami prawa. Opisano m.in. działalność administracyjną urzędów górniczych, działalność kontrolną, represyjną, legislacyjną, informacyjną i wydawniczą. 

Odrębne rozdziały poświęcono współpracy urzędów górniczych z organami administracji państwowej i innymi instytucjami publicznymi, współpracy z zagranicą oraz organizacji i zarządzaniu w urzędach górniczych.

Całość sprawozdania uzupełniają informacje dotyczące wypadkowości w górnictwie, a także opis działalności komisji powołanych przez Prezesa WUG. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry