Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

10 Maja 2019

W czwartek, 9 maja br. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary w Piekarach Śląskich, odbyło się 26. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

W obradach udział wzięli przedstawiciele: Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej i KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich oraz zakładu górniczego KWK „Bobrek-Piekary”.

W trakcie posiedzenia omówiono m.in.:

  • występowanie wstrząsów wysokoenergetycznych, związanych z eksploatacją górniczą KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary,
  • zakres eksploatacji górniczej dokonanej w ostatnim półroczu oraz zamierzenia w tym zakresie na II i III kwartał br.,
  • oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty budowlane, w szczególności na wiadukt w ciągu ul. Bednorza,
  • realizację usuwania szkód górniczych ujawnionych w obiektach budowlanych oraz infrastrukturze liniowej na terenie Piekar Śląskich,
  • ogólne zamierzenia w zakresie likwidacji infrastruktury powierzchniowej i podziemnej zakładu górniczego KWK „Piekary I”,
  • wyniki pomiarów deformacji terenu oraz stanu technicznego budynków i infrastruktury technicznej w rejonie ul. Brzechwy, Partyzantów, Bednorza, Kolejowej, Sabały i Komunardów,
  • aktualny stan postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy naprawy szkody w tzw. „niecce Montometu” w Piekarach Śląskich.
do góry