Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku (..)

Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2023

9 Kwietnia 2024

W Wyższym Urzędzie Górniczym zostało opracowane „Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2023”. W dokumencie przedstawiono m.in.: działalność administracyjną, kontrolną, represyjną, legislacyjną, informacyjną i wydawniczą urzędów górniczych w minionym roku.

Odrębne rozdziały poświęcono współpracy urzędów górniczych z organami administracji państwowej i innymi instytucjami publicznymi oraz z zagranicą. Całość sprawozdania uzupełniają informacje dotyczące wypadkowości w górnictwie, a także opis działalności komisji powołanych przez Prezesa WUG.

Rok 2024 to czas nowych wyzwań i planów. Jednak zawsze aktualna pozostanie misja urzędów, a szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia oraz życia w górnictwie będą priorytetowym elementem ich działalności. Partnerstwo, współdziałanie, merytoryczny dialog to sprawdzone kierunki, które pomogły rozwiązać wiele problemów stojących przed polskim przemysłem wydobywczym, dlatego też będą kontynuowane.

Pełne opracowanie jest ogólnodostępne. Można je pobrać ze strony internetowej Wyższego Urzędu Górniczego pod adresem:
www.wug.gov.pl/o_nas/sprawozdania_z_dzialalnosci

do góry