Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu (..)

Spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialnymi za eksploatację górniczych wyciągów szybowych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

10 Kwietnia 2024

We wtorek, 9 kwietnia br. w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w ramach realizacji celu „Promocja kultury bezpieczeństwa oraz podnoszenie poziomu edukacji w zakresie bhp” Strategii działania urzędów górniczych na lata 2024-2027, odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych WUG oraz kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z osobami kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialnymi za eksploatację górniczych wyciągów szybowych w KGHM Polska Miedź S.A.
Podczas obrad przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa w górnictwie, w szczególności zwracając uwagę na zagadnienia dotyczące transportu pionowego i zagrożeń związanych z przerwami w zasilaniu w energię elektryczną obiektów podstawowych zakładów górniczych. Ponadto omówiono zasady wykonywania prac z zastosowaniem technik dostępu linowego oraz zmiany w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze dotyczące organizowania i prowadzenia szkoleń oraz stwierdzania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Przedstawiciele zakładów górniczych przedstawili wnioski i podjęte działania profilaktyczne po zaistnieniu wypadków i awarii związanych z ruchem górniczych wyciągów szybowych oraz podejmowane działania dla poprawy bezpieczeństwa ich eksploatacji.

do góry