Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w KGHM Polska Miedź (..)

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w KGHM Polska Miedź S.A. Polkowice-Sieroszowice

13 Maja 2019

W sobotę 11 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, Wydziałowymi oraz Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.  

Tematem obrad była ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w  zakładach górniczych oraz nieprawidłowości i uchybień stwierdzanych przez organ nadzoru górniczego.

Omówiono istotne zmiany w obowiązujących przepisach, z uwzględnieniem wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, a także w zakresie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych  oraz sprzętu strzałowego w podziemnym zakładzie górniczym. Podjęto również tematykę stosowania materiałów, substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów z tworzyw sztucznych w wyrobiskach. Ponadto dyskutowano o zasadach współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

do góry