Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Stan bhp w górnictwie w 2015 roku

Stan bhp w górnictwie w 2015 roku

23 Maja 2016

Na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego zamieszczony został raport „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2015 r.”. 

 Jest to corocznie opracowywana publikacja WUG, która zawiera najważniejsze informacje o zagrożeniach występujących w zakładach wydobywających kopaliny, trendach wypadkowych, chorobach zawodowych górników i zgonach naturalnych podczas wykonywania pracy, a także o wykorzystywaniu zlikwidowanych zakładów górniczych w celach turystycznych, sanatoryjnych i leczniczych, działaniach prewencyjnych i represyjnych nadzoru górniczego oraz przyjętych priorytetach na 2016 r.

Dokument w wersji papierowej został przesłany m.in. ministrom odpowiedzialnym za politykę państwa w zakresie racjonalnego i bezpiecznego wydobywania kopalin, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP i Państwowej Inspekcji Pracy oraz zarządom największych spółek górnictwa podziemnego.

 

„Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2015 r.”

do góry