Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

23 Maja 2016

19 maja br. w Zakładzie Górniczym „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu, odbyło się 10. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: zastępca Prezydenta Miasta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miasta w Bytomiu, Wyższego Urzędu Górniczego, spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o., Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej S.A. oraz zakładów górniczych KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum”, KWK „Rozbark V” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o.

Na wstępie omówiono wyniki monitoringu wpływów eksploatacji górniczej KWK „Bobrek-Piekary” na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia, które mieściły się w założonych dla tej eksploatacji prognozach. Zwrócono uwagę na konieczność prawidłowej koordynacji prac remontowych w nawierzchni obwodnicy, w celu ochrony przed zniszczeniem elementów linii pomiarowej, zastabilizowanej w pasie drogowym. 

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych zaprezentowali dane o zakresie eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r., a także eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2016 r. Omówiono również oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych w 2015 roku.

Podczas posiedzenia poruszono także kwestie związane z bieżącym odwadnianiem niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom. Poinformowano, że na podstawie zawartych pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o. i Gminą Bytom ugód, zapewnione jest utrzymanie w 2016 r., bezpiecznego poziomu wód na terenie niecek bezodpływowych.

do góry