Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Sytuacja powodziowa stabilniejsza

Sytuacja powodziowa stabilniejsza

21 Maja 2010
Sytuacja powodziowa stabilizuje się na terenach nadzorowanych przez okręgowe urzędy górnicze w Krakowie, Krośnie i Kielcach (w woj: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim). Poziom wody w zalanych zakładach górniczych stopniowo obniża się. W rejonie OUG w Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie nie odnotowano zdarzeń powodziowych w zakładach górniczych.

Ogółem na terenie kraju, całkowicie lub częściowo zostały zalane wodami powodziowymi i opadowymi wyrobiska 77 odkrywkowych zakładów górniczych oraz otwory eksploatacyjne w 3 kopalniach gazu ziemnego. Zgłoszono informacje o kolejnych czterech podtopionych wyrobiskach górniczych. Na terenie OUG w Gliwicach w miejscowości Myślina w woj. opolskim (powiat oleski) woda powodziowa z rowu melioracyjnego wystąpiła z brzegów, rozmyła pas ochronny i wdarła się do wyrobisk dwóch odkrywkowych zakładów górniczych "Myślina VI" i "Myślina VIII". Ruch obu zakładów został wstrzymany, maszyny przetransportowano poza zagrożony teren. W rejonie tego samego urzędu, w miejscowości Karczewice w woj. śląskim (powiat częstochowski) zostały zalane wyrobiska ZG "Karczewice" przez wody rzeki Warty. Na terenie nadzorowanym przez OUG w Katowicach wody powodziowe wdarły się na wyrobiska zakładu górniczego "Dwory II" k/Oświęcimia w woj. małopolskim.
do góry