Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu (..)

Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego

21 Października 2015

15 i 16 października br. odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób kierownictwa ruchu zakładów górniczych z terenu województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego nt. szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.

Podczas seminarium szczególną uwagę poświęcono następującym zagadnieniom:

  • organizacja prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektromechanicznych zakładu górniczego,
  • ocena stanu bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa powszechnego w górnictwie odkrywkowym w 2014 r. w oparciu o raport Wyższego Urzędu Górniczego,
  • gospodarka złożem w ruchu zakładu górniczego, w tym ewidencjonowanie zmian zasobów złoża,
  • postępowania prowadzone przez OUG w zakresie naliczania opłat podwyższonych z tytułu wydobywania kopaliny bez koncesji.

 W ramach realizacji porozumienia zawartego 26.02.2013 r. pomiędzy Prezesem WUG a Prezesem UDT, w spotkaniu wzięło udział kierownictwo Okręgowego Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, które zapoznało słuchaczy seminarium z obowiązkami użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

 W spotkaniu uczestniczyło około 110 przedsiębiorców i osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

do góry