Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szkoła Menedżerów Górniczych 2007

Szkoła Menedżerów Górniczych 2007

29 Października 2007

26 października 2007 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Buchwald uczestniczył w seminarium organizowanym przez Polską Fundację Promocji Kadr w Bytomiu. W seminarium udział wzięli dyrektorzy oraz osoby wyższego dozoru kopalń węgla kamiennego. W trakcie spotkania Prezes P. Buchwald wygłosił referat dotyczący stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie i działań na rzecz jego poprawy.

W swoim wystąpieniu Prezes WUG skupił się m. in. na bezpieczeństwie robót prowadzonych przez firmy usługowe i omówił najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Podkreślił zobowiązania ze strony przedsiębiorców w świetle wzrostu udziału firm usługowych w prowadzeniu robót w podziemnych zakładach górniczych. Prezes WUG zaprezentował także nakłady na bhp w kopalniach węgla kamiennego oraz zarysował działania podejmowane przez organy nadzoru górniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Ponadto Prezes P. Buchwald przedstawił informacje na temat prac komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 21 listopada 2006 r. w KWK "Halemba".

do góry