Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXIV Walny Zjazd Zarządu Głównego SITG

XXIV Walny Zjazd Zarządu Głównego SITG

30 Października 2007

W dniach 26–27 października 2007 r. odbył się XXIV Walny Zjazd Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. W zjeździe uczestniczył Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. P. Buchwald. Prezes WUG podkreślił w przemówieniu rolę współpracy SITG z organami nadzoru górniczego oraz zbieżność misji WUG z celami Stowarzyszenia. Podkreślił, że przez wiele lat wspólnymi siłami zorganizowano wiele konferencji i sympozjów poświęconych tak ważnym zagadnieniom dla nadzoru górniczego jak bezpieczeństwo i higiena pracy, likwidacja zakładów górniczych, ochrona środowiska czy ratownictwo górnicze. Pogłębianie wiedzy, zdaniem Prezesa P. Buchwalda, zawsze przekłada się na kształtowanie kultury bezpieczeństwa, a więc wartości, postaw i wzorców. Równocześnie nie należy zapominać o dalszym integrowaniu środowiska górniczego oraz kultywowaniu cennych tradycji górniczych do czego szczególnie powołane jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.

Przewodniczącym Prezydium Zjazdu był Radca Prezesa WUG Roman Macuga. Podczas zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ostatnie 4 lata, ustalono kierunki działań na kolejne lata oraz przeprowadzono wybory władz naczelnych na następną kadencję. Nowym prezesem SITG został wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Jan Szczerbiński.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa jest organizacją techniczną o wieloletniej tradycji zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych. Obecnie Stowarzyszenie liczy około 14 tysięcy członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej.

do góry