Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szkolenie dla kierowników ruchu zakładów wykonujących (..)

Szkolenie dla kierowników ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne, przedsiębiorców, kierowników wiertni oraz osób opracowujących Plany ruchu i projekty robót geologicznych

14 Maja 2018

W piątek, 11 maja br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gdańsku odbyło się szkolenie skierowane do kierowników ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne, przedsiębiorców, kierowników wiertni oraz osób opracowujących Plany ruchu i projekty robót geologicznych. Podczas szkolenia omówiono zagadnienia związane z procedurami administracyjnymi dotyczącymi zatwierdzania Planów ruchu zakładów, Konstytucją dla biznesu, postępowaniem w sprawach o wykroczenia oraz postępowaniem dotyczącym kwalifikacji górniczych. Przedstawiono również najczęstsze nieprawidłowości w treści przedłożonych do zatwierdzenia planów ruchu w zakresie wiertniczym, geologicznym i mierniczym oraz nieprawidłowości stwierdzane w trakcie przeprowadzanych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem braku odpowiedniego zamykania horyzontów wodonośnych. Przedstawiono także przykładową dokumentację robót wiertniczych, wymaganą podczas prowadzenia robót geologicznych. W trakcie szkolenia zaprezentowano również sposoby określania parametrów płuczek wiertniczych oraz omówiono konieczność wykonywania powyższych badań podczas wiercenia  otworów.

do góry