Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

11 Maja 2018

W środę, 9 maja br. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, odbyło się 24. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich oraz kopalń: KWK "Bobrek-Piekary" i KWK "Centrum".

Na wstępie przedstawiciele KWK „Bobrek-Piekary” poinformowali o występowaniu wstrząsów wysokoenergetycznych, generowanych w wyniku prowadzonej działalności górniczej. Ponadto przedstawiono dane o zakresie eksploatacji dokonanej w ostatnim półroczu oraz planach wydobywczych na II i III kwartał bieżącego roku. Z przedstawionych informacji wynikało, że prowadzona i planowana eksploatacja pokładu 510 koncentruje się na niewielkim obszarze obszaru górniczego „Brzeziny Śląskie VI”, obejmując wpływami rejon ulic: Brzechwy, bp Bednorza, Kolejowej, Sabały i Komunardów. W związku z powyższym na wniosek przedstawicieli Urzędu Miasta Piekary Śląskie, bardzo szczegółowo omówiono zaawansowanie prac obejmujących realizację napraw szkód górniczych w budynkach i infrastrukturze technicznej, znajdujących się w tym rejonie.

W dalszej części spotkania przedstawiciele likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu przedstawili aktualny stan toczących się postępowań sądowych w sprawach o naprawę szkód górniczych na terenie miasta Piekary Śląskie oraz poinformowali o zakończeniu likwidacji zakładu górniczego KWK „Rozbark” w Bytomiu, którego obiekty znajdowały się również na terenie Piekar Śląskich.

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., poinformował o postępach w realizacji ugody, dotyczącej naprawy szkody w niecce bezodpływowej „Montometu” w Piekarach Śląskich oraz omówił realizację rzeczowo-finansową usuwania szkód górniczych w ostatnim półroczu.

do góry