Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szkolenie dotyczące profilaktyki pylicy płuc w górnictwie

Szkolenie dotyczące profilaktyki pylicy płuc w górnictwie

6 Września 2007

5 września 2007 r., w Wyższym Urzędzie Górniczym, odbyło się szkolenie dla pracowników okręgowych urzędów górniczych i Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych poświęcone zagrożeniom pyłami szkodliwymi dla zdrowia w kopalniach węgla kamiennego.

Tematykę występowania tej groźnej choroby zawodowej przedstawili zastępca dyrektora Departamentu Warunków Pracy WUG Jan Migda oraz Andrzej Kalus z Departamentu OWP.

Przypadki pylicy stanowią ponad trzy czwarte wszystkich zachorowań w górnictwie węgla kamiennego. W 2006 roku było to 417 przypadków. W latach 1996–2006 odnotowano 4962 przypadki zachorowań na pylicę wśród pracowników kopalni węgla kamiennego. Najwięcej zachorowań w ostatnich latach stwierdzono w kopalniach "Halemba" i "Polska-Wirek".

Przedstawiciele WUG prowadzący szkolenie zaproponowali m.in. opracowanie nowej procedury wykonywania pomiarów stężenia pyłów w powietrzu przy współudziale okręgowych urzędów górniczych, KD "Barbara" oraz podziemnych zakładów górniczych, która dałaby możliwość wprowadzenia jednolitych zasad postępowania w tym zakresie.

W szkoleniu uczestniczyli także przedstawiciele producentów sprzętu ochrony indywidualnej dróg oddechowych i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

do góry