Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szóste posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i (..)

Szóste posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w KWK „Pniówek”

20 Czerwca 2023

We wtorek, 20 czerwca br., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się szóste posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

W trakcie dotychczasowych prac Komisji dokonano szczegółowych analiz m.in. sposobu przewietrzania, zagrożenia pożarowego, metanowego i zabezpieczeń gazometrycznych, w tym w aspekcie możliwości nagromadzenia metanu w środowisku ściany oraz pochodzenia inicjału do jego zapalenia, a także stan zabezpieczenia przed wybuchem pyłu węglowego. Ponadto przeanalizowano i oceniono akcję ratowniczą prowadzoną od momentu zaistniałego zdarzenia do czasu zamknięcia rejonu ściany tamami izolacyjnymi o konstrukcji przeciwwybuchowej. Prace w powyższym zakresie prowadzone były przez zespoły robocze wybrane spośród członków Komisji, a ich wyniki ujęto w stosownych ekspertyzach. Istotnym elementem, będącym przedmiotem prac jednego z zespołów roboczych, było określenie czasu i warunków bezpiecznego otwarcia i penetracji rejonu.

Wyniki dokonanych analiz, a także bieżąca ocena sytuacji w rejonie otamowanej ściany N-6, dawały podstawę do podjęcia przez przedsiębiorcę szczegółowo zaplanowanych działań. Wspomnieć należy, że do dnia dzisiejszego w rejonie zaistniałego zdarzenia wykonano szereg robót, w tym również w ramach akcji ratowniczej, skutkujących odzyskaniem części otamowanych wyrobisk oraz rozpoczęciem drążenia nowego chodnika celem dotarcia do zaginionych pracowników.

W trakcie szóstego posiedzenia Komisji przedstawiciel JSW S.A. omówił stan zaawansowania drążenia przedmiotowego wyrobiska - pochylni N-9 w pokładzie 404/4+405/1, charakteryzując przy tym kształtowanie się zagrożeń naturalnych występujących podczas tych prac oraz podjęte działania profilaktyczne.

Dyrektor OUG w Rybniku przekazał informacje o prowadzonych przez urząd czynnościach, mających na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Prace Komisji determinowane są obecnie postępem wykonania wyrobiska w rejonie zdarzenia, a także wynikami planowanej akcji ratowniczej, w tym penetracji otamowanego rejonu. Według oceny przedsiębiorcy, drążenie pochylni N-9 powinno zakończyć się we wrześniu br., niemniej Przewodniczący Komisji zwrócił szczególną uwagę na priorytet bezpieczeństwa osób angażowanych do wymienionych prac.

do góry