Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Trzebinia: Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. (..)

Trzebinia: Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. eksploatacji w filarach ochronnych

21 Listopada 2011

18 listopada br. w siedzibie Zakładów Górniczych "Trzebionka" S.A. w likwidacji w Trzebini odbyło się XVII posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. eksploatacji w filarach ochronnych. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowo badawczych z AGH w Krakowie i GEOSTAB Sp. z o.o. w Gdańsku oraz samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta w Trzebini. Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Dyrektora OUG w Krakowie. Omówiono zakres realizacji uchwał poprzedniego XVI zespołu porozumiewawczego. Eksploatacja górnicza rud cynku i ołowiu w ZG Trzebionka została zakończona w czerwcu 2009 r., następnie prowadzono likwidację części podziemnej zakładu górniczego. Z dniem 30 czerwca 2010 r. zaprzestano odwadniania wyrobisk i rozpoczął się proces zatapiania kopalni. Dokonano podsumowania wyników pomiarów deformacji prowadzonych w granicach wpływów dokonanej eksploatacji górniczej oraz obserwacji procesu zatapiania kopalni. W szczególności zwrócono uwagę na ocenę wpływu deformacji powierzchni obwałowań i podnóża stawu osadowego odpadów poflotacyjnych ZG Trzebionka na stateczność obwałowań i bezpieczeństwo składowiska. Wykonane analizy wskazują, że jest zapewnione bezpieczeństwo stawu osadowego. Ze względu na trwający proces ujawniania się wpływów dokonanej eksploatacji i wpływów zatapiania kopalni, w podjętych uchwałach zalecono prowadzenie obserwacji w dotychczasowym zakresie.

do góry