Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Trzecie posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w (..)

Trzecie posiedzenie
Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie Węgla Kamiennego

22 Kwietnia 2008

22 kwietnia br., w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, odbyło się trzecie posiedzenie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego. Podczas posiedzenia dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG Józef Koczwara omówił zagadnienie stosowania maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w aspekcie technicznym i formalno-prawnym. Przedstawił obowiązujące przepisy w zakresie dotyczącym stosowania i remontów maszyn i urządzeń górniczych. Omówił zakres i rodzaj wykonywanych prac naprawczych, remontowych i modernizacyjnych w odniesieniu do maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach górniczych. Wskazał także przykłady rozwiązań w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wytyczne opracowane w tym zakresie przez Komisję Europejską. Posiedzenie zakończyła dyskusja wokół podjętych zagadnień.

Kolejne posiedzenie Rady będzie poświęcone tematyce nowych technologii w dziedzinie energetyki i alternatywnych metod wykorzystania zasobów węgla.

Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego jest organem roboczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i skupia przedstawicieli nadzoru górniczego, szefów spółek węglowych oraz naukowców związanych z branżą wydobywczą.

do góry