Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Udział Polski w międzynarodowej konferencji Globalnej (..)

Udział Polski w międzynarodowej konferencji Globalnej Inicjatywy na rzecz Gazu Łupkowego

30 Sierpnia 2010

W dniach 23-24 sierpnia br. odbyła się w Waszyngtonie międzynarodowa konferencja Globalnej Inicjatywy na rzecz Gazu Łupkowego (GSGI), pod auspicjami rządu USA. Głównym organizatorem konferencji był David L. Goldwyn, koordynator ds. międzynarodowej energetyki amerykańskiego Departamentu Stanu.
W konferencji uczestniczyły wybrane kraje, spełniające następujące kryteria:
- występowanie w ich granicach gazonośnych skał łupkowych,
- odpowiedni potencjał rynkowy, 
- przychylny klimat dla przedsięwzięć biznesowych,
- stabilna sytuacja geopolityczna oraz
- zainteresowanie tematem ze strony rządu danego kraju.
Jako jeden z reprezentantów strony polskiej, w konferencji uczestniczył, obok przedstawicieli Ministerstw: Środowiska, Spraw Zagranicznych i Gospodarki, dr inż. Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Przedstawiciele zaproszonych krajów obradowali na temat znaczenia gazu łupkowego jako źródła energii, którego wykorzystanie na szeroką skalę mogłoby przyczynić się do zmniejszenia globalne emisji dwutlenku węgla, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne i rozwój gospodarczy zainteresowanych krajów.

do góry