Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym (..)

Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym

31 Sierpnia 2010
W dniu 3 września 2010 r. o godzinie 11.00, w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Powierzchni. Zadaniem Komisji będzie wydanie opinii odnośnie nowego "Programu eksploatacji złoża rud miedzi w filarze ochronnym Miasta Lubina w latach 2011–2013". Z wnioskiem o wydanie takiej opinii wystąpił Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Eksploatacja górnicza złoża rudy miedzi w filarze ochronnym miasta Lubin prowadzona jest w oparciu o wieloletnie programy, opiniowane przez Komisję ds. Ochrony Powierzchni przy WUG od 1977 r.

Posiedzeniu przewodniczył będzie Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele organów nadzoru górniczego, reprezentanci samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie eksploatacji złoża rud miedzi.
do góry