Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Udział WUG w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Udział WUG w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

22 Października 2009
Z dniem 1 października 2009 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powołał Wyższy Urząd Górniczy na członka w komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego realizujących ustawowe cele w zakresach tematycznych objętych właściwością urzędu.
Wyższy Urząd Górniczy posiada status członka w następujących Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
 • KT nr 6 ds. Zapewnienia Jakości,
 • KT nr 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych,
 • KT nr 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników,
 • KT nr 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu,
 • KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów,
 • KT nr 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem,
 • KT nr 124 ds. Transportu Kopalnianego,
 • KT nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy,
 • KT nr 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii – Zagadnienia Ogólne,
 • KT nr 163 ds. Lin i Transportu Linowego,
 • KT nr 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie,
 • KT nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie,
 • KT nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • KT nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych.

do góry