Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konkurs wiedzy w zakresie górniczych przepisów bhp

Konkurs wiedzy w zakresie górniczych przepisów bhp

22 Października 2009
W ramach działań na rzecz ogólnopolskiej kampanii społecznej "Ryzyko zawodowe w górnictwie", w listopadzie Wyższy Urząd Górniczy organizuje konkurs wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego w górnictwie dla osób dozoru ruchu. Konkurs przeznaczony jest dla osób dozoru ruchu zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Zakres tematyczny konkursu obejmować będzie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego, w szczególności:
  • znajomości ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z póz. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy,
  • Kodeksu pracy,
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Pierwszy etap konkursu odbędzie się 4 listopada 2009 roku o godz. 10.00, na terenie KW S.A. KWK "Sośnica – Makoszowy" – Pawilon BHP Ruchu "Sośnica" w Gliwicach. Obejmować on będzie test ze znajomości wiedzy w przedmiotowym temacie i wyłonienie 10 finalistów. Finał konkursu odbędzie się w Wyższym Urzędzie Górniczym w dniu 18 listopada 2009 roku o godz. 10.00.

Regulamin konkursu


do góry