Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

26 Kwietnia 2018

W czwartek, 26 kwietnia br. w Sali Kolumnowej im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. Towarzyszyła jej ogólnopolska konferencja pn. „Prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych”.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek oraz Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha.

Podczas konferencji Prezes WUG przedstawił działania realizowane przez urzędy górnicze w ramach prewencji wypadków przy pracy. Podkreślił, że działania te skutkują m.in. spadkiem wypadkowości w branży górniczej.

Wydarzenie było także okazją do wręczenia nadanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Odznak Honorowych Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie.

W uznaniu szczególnych zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie w zakresie działań mających na celu poprawę stanu tego bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań technicznych oraz prac badawczych wyróżnienia otrzymali Grzegorz Tobiszowski - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka – dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Patronat honorowy nad uroczystą sesją Rady Ochrony Pracy objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

do góry