Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych (..)

Narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych

25 Kwietnia 2018

W środę, 25 kwietnia br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz OUG w Rybniku. 

Program narady obejmowała:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez tut. Urząd oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po wypadkach śmiertelnych zaistniałych:
  • 21 grudnia 2017 r. w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice w Rybniku,
  • 14 marca 2018 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju;
 • omówienie okoliczności wypadku śmiertelnego zaistniałego 11 kwietnia 2018 r., w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach;
 • zamierzenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych - eksploatacja pokładu 412łg+łd i 412łg ścianą D w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka;
 • omówienie przyczyn i okoliczności wypadku śmiertelnego zaistniałego w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój w Rudzie Śląskiej i ciężkiego zaistniałego w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach;
 • omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Urząd w bieżącym roku i w roku 2017;
 • zagadnienia prawne dotyczące Planu Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego;
 • kwestie odpowiedzialności zawodowej i karnej oraz zasady uczestnictwa w postępowaniach przed organami ścigania.

Ponadto omówiono:

 • zgłaszanie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń,
 • sporządzanie projektów technicznych,
 • drążenie wyrobisk w otoczeniu skał o dużej skłonności do iskrzenia,
 • deformacje nieciągłe powstałe w rejonie ulicy Zwycięstwa w Rybniku.
do góry