Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Uroczystość wręczenia nagród imienia Haliny Krahelskiej

Uroczystość wręczenia nagród imienia Haliny Krahelskiej

21 Października 2008

21 października br., w siedzibie Sejmu RP, odbyła się uroczystość wręczenia nagród imienia Haliny Krahelskiej – wyróżnienia przyznawanego przez Głównego Inspektora Pracy za zasługi w dziedzinie ochrony pracy. W uroczystości wziął udział Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Buchwald oraz Naczelnik Samodzielnego Wydziału do Spraw Kontroli WUG Roman Macuga – tegoroczny laureat nagrody.

Roman Macuga został wyróżniony nagrodą imienia Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i zdrowia w górnictwie. W okresie zatrudnienia na stanowiskach dyrektora i zastępcy dyrektora w okręgowych urzędach górniczych w Sosnowcu i w Katowicach sprawował nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w wielu zakładach górniczych prowadzących działalność wydobywczą w warunkach najwyższych stopni zagrożeń naturalnych. Sprawował nadzór nad wieloma akcjami ratowniczymi. Aktywnie uczestniczył w pracach nad projektami przepisów dotyczących bhp w zakładach górniczych. Obecnie kieruje komórką WUG odpowiedzialną za kontrolę wewnętrzną w urzędach górniczych. Z górnictwem związany jest od 40 lat.

Nagroda imienia Haliny Krahelskiej jest przyznawana od 1989 roku za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych oraz popularyzacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem i prawem pracy.

do góry