Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Urządzenia przeciwwybuchowe bez fuszerki

Urządzenia przeciwwybuchowe bez fuszerki

3 Stycznia 2012

Zwiastun prewencyjno – szkoleniowych filmów, zrealizowanych w ramach współpracy WUG z ZUS, jest ósmą prezentacją w internetowym kanale nadzoru górniczego na YouTube. "Właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej" jest filmem szkoleniowym nowego typu, całkowicie fabularyzowanym z udziałem aktorów, którzy na co dzień są pracownikami zakładu górniczego i WUG. Przedstawienie faktów w sposób oddających wiernie sytuacje spotykane w rzeczywistości, mamy nadzieję, lepiej przemówi do odbiorców niż tradycyjne animacje. Autorami scenariusza są Mirosław Krzystolik, Zbigniew de Lorm i Adam Kowol z Departamentu Energomechanicznego WUG. Pracowników nadzoru górniczego w produkcji filmu wsparła firma Rudpol-OPA. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Bogusław Porwoł z KWK "Rydułtowy-Anna".

Film o "Właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej" to przestroga przed fuszerką, którą górnicy mogą przepłacić życiem. Pokazano w nim prawidłowe procedury montażu przewodu zasilającego do wpięcia, uruchomienia i przeprowadzenia prób ruchowych urządzenia, a także niezbędne narzędzia i sprzęt do wykonania tych czynności. Film jest jednym z trzech, które powstały dzięki ich finansowaniu przez ZUS. Dwa kolejne, o wypadkach związanych z transportem przenośnikami oraz zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego, będzie można znaleźć pod adresem http://www.youtube.com/WyzszyUrzadGorniczy w marcu i kwietniu br. W lutym zaprezentujemy zdarzenia, których wspólnym mianownikiem był alkohol.

do góry