Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/W 2023 roku górniczy telefon zaufania zadzwonił 54 razy

W 2023 roku górniczy telefon zaufania zadzwonił 54 razy

9 Stycznia 2024

Telefon interwencyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym został uruchomiony w 2011 roku. Działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Obsługuje go dyżurujący dyspozytor, który przyjmuje informacje o różnych nieprawidłowościach i zagrożeniach bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Zgłoszenia takie można również przekazywać na adres mailowy oraz tradycyjną pocztą. Wszystkie informacje są gromadzone, dokładnie analizowane i sprawdzane przez inspektorów nadzoru górniczego.

W roku 2023 łącznie odebrano 54 zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych. Pracownicy nadzoru górniczego potwierdzili zasadność 14 z nich, natomiast w trakcie rozpatrywania pozostaje 6 zgłoszeń.

W 2022 r. zgłoszeń interwencyjnych było 70 (potwierdzonych 27), w 2021 r. -  87 (potwierdzonych 26), w 2020 r. - 97 (potwierdzonych 35), natomiast w 2019 r. - 141 (potwierdzonych 44).

 Najczęściej zgłaszane i potwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych w roku 2023 dotyczyły:

  • przekroczenia dopuszczalnej temperatury (15 nieprawidłowości; 2 potwierdzone),
  • nieprzestrzegania przepisów (9 nieprawidłowości; 2 potwierdzone),
  • nieprzestrzegania czasu pracy (4 nieprawidłowości; 3 potwierdzone),
  • zagrożenia metanowego w tym niesprawnych czujników metanometrii (4 nieprawidłowości; 0 potwierdzonych),
  • mobbingu (3 nieprawidłowości; 0 potwierdzonych),
  • dopuszczania osób do pracy bez odpowiednich kwalifikacji, kursów i szkoleń (3 nieprawidłowości; 1 potwierdzona).

Pozostałe zgłoszenia dotyczyły między innymi nieprawidłowego stanu maszyn i urządzeń oraz nieprawidłowej ich eksploatacji, stosowania niebezpiecznych metod pracy oraz używania substancji psychotropowych.

Liczba zgłoszeń o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zakładów górniczych  w latach 2019-2023

Liczba zgłoszeń o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zakładów górniczych w latach 2019-2023

do góry