Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu (..)

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

28 Grudnia 2023

W środę, 27 grudnia br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli OUG w Krakowie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podczas spotkania przeanalizowano wyniki kontroli prowadzonej w 2023 r. w ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Wyrobiska 2023” oraz kontroli przeprowadzonych w podległych podziemnych zakładach górniczych odprowadzających wody dołowe do zlewni rzeki Wisły.

Omówiono także zasady wspólnych działań kontrolnych na rok 2024 m.in. w zakresie nadzoru i kontroli nad gospodarką odpadami i odpadami wydobywczymi, w odniesieniu do działalności górniczej, a także w zakresie spraw dotyczących składowania odpadów w wyrobiskach górniczych i miejscach nielegalnych eksploatacji.

Podjęto również temat dalszej współpracy organów, polegającej na wymianie informacji oraz wyników kontroli o istotnym znaczeniu dla środowiska.

Spotkanie przeprowadzono w ramach realizacji porozumienia zawartego 14 grudnia 2022 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry