Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/W KWK "Rydułtowy-Anna" o bezpieczeństwie i wypadkowości (..)

W KWK "Rydułtowy-Anna" o bezpieczeństwie i wypadkowości w polskim górnictwie

24 Sierpnia 2010

W dniu 20 sierpnia 2010 r. w KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" w Rydułtowach odbyło się spotkanie, zorganizowane i prowadzone przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, z 85 pracownikami zakładu, zatrudnionymi w wyrobiskach objętych strefami szczególnego zagrożenia tąpaniami oraz przy pracach transportowych.

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Pana Grzegorza Juzka zastępcy dyrektora OUG w Rybniku. W trakcie spotkania omówiono:

  1. Aktualny stan bezpieczeństwa i wypadkowości w polskim górnictwie oraz przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, koncentrując się na:
    • zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku,
    • wypadkach śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w KW S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna" w ostatnich kilku latach, przy czym szczególną uwagę poświęcono tzw. "czynnikowi ludzkiemu" w zespole przyczyn, które doprowadziły do tych wypadków.
  2. Wymagania bezpieczeństwa pracy w trakcie prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami, z uwzględnieniem wyrobisk objętych strefami szczególnego zagrożenia tąpaniami oraz strefami ograniczonego ruchu załogi. Nacisk położono na zasady przebywania i poruszania się w tych wyrobiskach.
  3. Odpowiedzialność użytkowników maszyn, urządzeń i instalacji za ich prawidłowy stan techniczny.
  4. Zasady bezpieczeństwa, obowiązujące podczas transportu ludzi, materiałów i urządzeń.
do góry