Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Poszerza się Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków (..)

Poszerza się Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy

24 Sierpnia 2010
Zwiększa się udział jednostek nadzoru górniczego w działaniach mających na celu wdrożenie Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy (WSOWpP), promującej najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W ślad za Okręgowym Urzędem Górniczym w Poznaniu, również specjalistyczny organ nadzoru górniczego – Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (UGBKUE) przystąpił do Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy (WSOWpP).

Akces UGBKUE do realizacji Strategii ma duże znaczenie, gdyż Urząd ten wykonuje działania w zakresie nadzoru górniczego oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego na terenie całego kraju. Z tego powodu nadzór UGBKUE obejmuje obiekty techniczne na terenie Wielkopolski, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy (np. kopalnię soli "Kłodawa" S.A. w Kłodawie).
do góry