Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/W Lubinie o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie rud (..)

W Lubinie o stanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie rud miedzi

12 Listopada 2010

9 listopada br., z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, odbyła się narada poświęcona bezpieczeństwu pracy w kopalniach rud miedzi. Zebrani w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie przedsiębiorcy, kierownicy ruchu zakładów górniczych, kierownicy działów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakładowi społeczni inspektorzy pracy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na obszarze zakładów górniczych mieli możliwość poruszenia rozmaitych zagadnień bezpieczeństwa z reprezentantami nadzoru górniczego
Omówiono przede wszystkim stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w II i III kwartale 2010 r. oraz przyczyny i okoliczności zaistniałych w ostatnim okresie wypadków przy pracy, a także innych niebezpiecznych zdarzeń. Omówiono również nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli nadzoru górniczego w tych dwóch kwartałach.
Podsumowując obrady dyrektor OUG Górniczego we Wrocławiu położył szczególny nacisk na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachęcił do promowania dobrych praktyk w prowadzeniu działalności objętej regulacjami prawa geologicznego i górniczego w kopalniach rud miedzi.

do góry