Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczniej z maszynami i urządzeniami

Bezpieczniej z maszynami i urządzeniami

9 Listopada 2010

Maszyny i urządzenia ułatwiają pracę, ale jednocześnie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia. Awaria czy błąd w obsłudze mają przykre konsekwencje. Żeby takich sytuacji było jak najmniej prowadzona jest Europejska Kampania Informacyjna na rzecz Bezpiecznych Miejsc Pracy, dotycząca bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i budynków. WUG włączył się w Kampanię, koordynowaną przez Centralny Instytutu Ochrony Pracy PIB w Warszawie.
Pracownicy nadzoru górniczego przygotowali cykl seminariów na temat "Rola systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz audytów wewnętrznych w kształtowaniu stanu bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego". W ramach tych zajęć szkoleniowych prezentowane będą zasady zarządzania ryzykiem przy eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych w kopalniach węgla kamiennego. W seminariach uczestniczyć będą między innymi osoby kierownictwa Działów BHP i Enrgomechanicznych oraz zakładowi społeczni inspektorzy pracy. Pierwsze spotkanie dla osób kierownictwa Działów BHP ze wszystkich kopalń węgla kamiennego odbyło się dzisiaj w katowickiej siedzibie WUG. Janusz Malinga – dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG zapoznał słuchaczy z zasadami zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie węglowym . Władysław Trzop z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przedstawił rolę służby BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach górniczych. Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa stosowania i eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie węglowym omówił Józef Koczwara, dyrektor Departamentu Energomechanicznego. Zasady stosowania maszyn i urządzeń w przestrzeni zagrożonej wybuchem zaprezentował Mirosław Krzystolik, zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG.

do góry