Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG - PIP: doskonalenie procedur powypadkowych

WUG - PIP: doskonalenie procedur powypadkowych

19 Maja 2015

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, 14-15 maja br., odbyło się wspólne spotkanie szkoleniowe przedstawicieli wszystkich  jednostek nadzoru górniczego  oraz okręgowych inspektoratów pracy z całego kraju. Tematem przewodnim było doskonalenie procedur powypadkowych w górnictwie oraz wymiana doświadczeń i informacji dotyczących eliminowania czynników, które mogą doprowadzać do niebezpiecznych zdarzeń lub chorób zawodowych. Wspólne szkolenia inspektorów instytucji kontrolujących zakłady górnicze organizowane są na mocy porozumień o współpracy. Wielopłaszczyznowe współdziałanie PIP i WUG jest prowadzone od 2007 r.

 We wrocławskim szkoleniu uczestniczyło 33 inspektorów z obu instytucji. Spotkanie otworzyli prezes WUG Mirosław Koziura oraz zastępca Głównego Inspektora Pracy Leszek Zając. Wprowadzeniem do  rozważań merytorycznych były referaty dotyczące kompetencji oraz strategii kontrolnych WUG i PIP , a także analiza stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym w ostatnich latach oraz szkoleń pracowników. Dużo uwagi poświecono badaniu wypadków przy pracy w celu ustalenia przyczyn źródłowych.

 Program spotkania szkoleniowego obejmował następujące zagadnienia:

 • prowadzenie działań kontrolnych w zakresie stosowania skróconego czasu pracy ze względu na  podwyższoną temperaturę;
 • wymagania w zakresie uprawnień i kwalifikacji operatorów maszyn i urządzeń technicznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych;
 • rozpoznawanie i ograniczanie zagrożeń gazowych występujących w atmosferze kopalnianej;
 • rozpoznawanie i ograniczanie zagrożeń wypadkowych związanych z oberwaniem, opadem skał ze stropu i ociosu w podziemnych zakładach kopalniach górniczych (m.in. przebudowy, rabowanie obudowy);
 • stosowanie materiałów wybuchowych  w górnictwie rud miedzi w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pracy;
 • wymogi bezpiecznej eksploatacji górniczych przenośników taśmowych;
 • metody ograniczania czynnika ludzkiego w wypadkach w pracy;
 • wydawanie zgody na uruchomienie maszyn i urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, zaistniałego w zakładzie górniczym;
 • wypadki w pracy w aspekcie rzeczywistego przepracowanego czasu pracy, w szczególności w przypadku zatrudnienia jednego pracownika w różnych podmiotach i w różnych formach;
 • kontrola realizacji ustaleń i zaleceń komisji powypadkowej powoływanej przez pracodawcę jako forma zapobiegania i eliminowania niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych – uprawnienia organów kontroli;
 • nie zgłaszanie wypadków przy pracy przez pracowników zakładów górniczych (zatajanie wypadków przez służby bhp i dozór ruchu zakładu);
 • szkolenia pracowników zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem osób nowoprzyjętych, oraz osób kierujących pracownikami;
 • realizacja obowiązków pracodawców dotyczących zapewnienia pracownikom odkrywkowych zakładów górniczych pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz zaopatrzenia pracowników w napoje i środki ochrony indywidualnej.
do góry