Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

15 Maja 2015

14 maja br. odbyło się 8 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom. Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył zastępca Prezydenta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. oraz zakładów górniczych: KWK "Bobrek”, KWK „Centrum", KWK "Piekary" i ZG "EKO-PLUS" Sp. z o.o.

Dyrektor OUG w Gliwicach poinformował o niedawnych zmianach właścicielskich w branży górniczej, w wyniku których KWK „Bobrek” (wydzielona część kopalni KWK „Bobrek-Centrum”) i KWK „Piekary” zostały sprzedane do firmy Węglokoks Kraj Sp. z o.o., natomiast KWK „Centrum” została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Ponadto omówiono realizację i wyniki monitoringu wpływów eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Bobrek-Centrum” na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia. Następnie przedstawiciele zakładów górniczych zaprezentowali dane o zakresie eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2015 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2015 r. Omówiono również oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych w 2014 roku.

Omówiono szczegółowo kwestie techniczne, formalne i finansowe usuwania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładów górniczych, należących do niedawna do Kompanii Węglowej S.A.      

Podczas posiedzenia poruszono również problemy związane z bieżącym odwadnianiem niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom, realizowanych na podstawie ugód pozasądowych. Uczestnicy posiedzenia stwierdzili, że są to obecnie priorytetowe zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Bytomia.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy podjęli decyzję o kontynuacji monitorowania omawianych w trakcie spotkania przedsięwzięć.

do góry