Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG: Warsztaty dla młodego dozoru ruchu zakładu (..)

WUG: Warsztaty dla młodego dozoru ruchu zakładu górniczego

6 Listopada 2013
W listopadzie br. 150 osób skorzysta z cyklu szkoleniowego przygotowanego dla młodych pracowników dozoru zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Warsztaty zostały przygotowane w ramach współpracy z ZUS. Szkolenia dotyczą adaptacji zawodowej w górnictwie węgla kamiennego. Wykładowcami są pracownicy WUG i przedstawiciele kierownictwa okręgowych urzędów górniczych. Zajęcia odbywają się w Wyższym Urzędzie Górniczym, w grupach ponad 30 osobowych. Zaplanowano cztery bloki tematyczne, obejmujące takie zagadnienia jak:
- zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego;
- zakres czynności osób dozoru ruchu;
- szkolenia i adaptacja zawodowa;
- organizacja pracy;
- obsługa maszyn i urządzeń górniczych;
- postępowanie w przypadku zaistnienia wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.
Dwa spotkania przygotowano dla pracowników zakładów górniczych Kompanii Węglowej S.A. i po jednym spotkaniu dla pracowników zakładów Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Południowego Koncernu Węglowego S.A. Są one adresowane do osób dozoru ruchu kopalń węgla kamiennego o krótkim stażu pracy. Ta grupa uczestników została wyłoniona na podstawie analizy przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górnictwa podziemnego.
do góry