Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/WUG: obrady Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla (..)

WUG: obrady Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego

3 Lipca 2013

Nakłady na BHP oraz analiza kosztów górniczych wypadków przy pracy były wiodącym tematem wczorajszych obrad (3 lipca br.) Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego. Funkcjonuje ona w ramach Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, działającej przy WUG. Została wyłoniona z Komisji w 2011 roku dla usprawnienia jej opiniodawczej pracy dotyczącej całego polskiego górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego.
Jan Rzepecki z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zaprezentował wyniki swoich badań. Wyliczenia kosztów wypadków przy pracy przedstawili również przedstawiciele wszystkich firm górniczych. Postanowiono, że na kolejne posiedzenie Grupy Roboczej zebrane i przygotowane zostaną propozycje zaktualizowania kryteriów liczenia nakładów przedsiębiorców na cele BHP. Ponadto rozmawiano o nowym rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zagrożeń w górnictwie, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2015 roku.
Podczas wczorajszego posiedzenia zaktualizowano skład osobowy Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego, co wynikało m.in. ze zmian kadrowych w zarządach spółek węglowych. Obradom przewodniczył Wojciech Magiera, wiceprezes WUG.

do góry