Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Warsztaty branżowe w Bautzen

Warsztaty branżowe w Bautzen

13 Listopada 2018

W dniach 12 i 13 listopada 2018 r. w Bautzen, w ramach realizacji zadania nr 2 Rozwój i zastosowanie strategii zarządzania konfliktami w programie INTERREG Polska - Saksonia „MineLife”, odbyły się warsztaty branżowe. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najbardziej skutecznymi metodami, stosowanymi w rozwiązywaniu konfliktów. Po części teoretycznej zespoły polsko-saksońskie mogły praktycznie sprawdzić nabytą wiedzę. W tym celu przedstawiono stany faktyczne sytuacji konfliktowych, które były przedmiotem analiz. Efektem prac warsztatowych było dokonanie opracowania diagramu wg koła Moora, macierzy oddziaływania Johnsona & Scholesa,  oraz opracowania analizy SWOT dla rozpatrywanych przypadków. Spotkanie bardzo owocne i pełne zaangażowania ze strony wszystkich uczestniczących zakończyło się sformułowaniem wniosków, które w przyszłości będą wykorzystane do planowanej publikacji w przedmiocie zarządzanie konfliktem w działalności górniczej. 

Projekt Saksońskiego Urzędu Górniczego, Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – „Życie z górnictwem” (MineLife) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020.

Celem projektu „Życie z górnictwem” jest poprawa komunikacji, intensyfikacja i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami górniczymi w Polsce i w Saksonii, jak również pomiędzy instytucjami górniczymi i obywatelami na saksońsko-dolnośląskim obszarze pogranicza. Obszar objęty wsparciem to powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, zgorzelecki, a po saksońskiej stronie obszaru wsparcia miasta: Dresden, Bautzen i Görlitz.

do góry