Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wideokonferencja z przedstawicielami kopalni Lubelski (..)

Wideokonferencja z przedstawicielami kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

2 Grudnia 2020

We wtorek, 1 grudnia br., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z kierownictwem kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance oraz Kierownikami Działów Górniczych i pracownikami służb BHP podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego. Celem obrad było omówienie zagadnień dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia górników, a w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań podległych pracowników zakładu górniczego .

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka;
  • podjęte lub konieczne do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego;
  • analizę stanu wypadkowości za dziesięć miesięcy 2020 r. i lata poprzednie w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładu górniczego L.W. Bogdanka. Szczególną uwagę zwrócono na utrzymującą się dużą ilość wypadków lekkich, a także na strukturę i przyczyny tych wypadków w zależności od wieku i stażu pracy poszkodowanych;
  • nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników urzędu górniczego podczas kontroli podmiotów, a w tym niebezpieczne zachowania pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym;
  • zrealizowane działania mające wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedsięwzięcia służb BHP firm zewnętrznych mające poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

do góry