Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Oddziału terenowego Urzędu (..)

Spotkanie z przedstawicielami Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach

30 Listopada 2020

W poniedziałek, 30 listopada br. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników departamentu energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, okręgowych urzędów górniczych w Gliwicach, Katowicach i Rybniku oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach z przedstawicielami kierownictwa Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach.

W trakcie obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2020 r.,
  • właściwość miejscową i rzeczową Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach
    w aspekcie zmian dot. przedsiębiorców skupiających nadzorowane zakłady górnicze,
  • realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 roku pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych,
  • działalność Urzędu Dozoru Technicznego i organów nadzoru górniczego w czasie epidemii Covid-19.

Spotkanie zorganizowano celem realizacji porozumienia  zawartego pomiędzy Prezesem WUG, a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego oraz urzędów górniczych. . Gospodarzem spotkania, zrealizowanego on-line, był dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

do góry