Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Więcej rejonów szczególnego nadzoru

Więcej rejonów szczególnego nadzoru

18 Kwietnia 2013

17 kwietnia br. w WUG spotkali się dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych, nadzorujących kopalnie węgla kamiennego (Gliwice, Rybnik, Katowice, Lublin) oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego. W naradzie, prowadzonej przez wiceprezesa WUG, Wojciecha Magierę, uczestniczyli także pracownicy właściwych departamentów. Zgodnie z tradycją tych cokwartalnych narad wiodącym tematem była wymiana informacji o rejonach szczególnego nadzoru. Jest ich obecnie więcej niż w początkowym okresie ich wyznaczania, ponieważ objęto nimi również nowo drążone wyrobiskach korytarzowe w grubych pokładach pod zrobami, w strefach zaburzeń geologicznych (m.in. uskoków) oraz wykonanych w nietypowej obudowie.

Po raz pierwszy wyznaczano rejony szczególnego nadzoru w lutym 2010 r. na polecenie prezesa WUG., który uznał że należy sięgać po nadzwyczajne środki wymuszania przestrzegania przepisów i dyscypliny górniczej. Rejony wyznaczają każdorazowo dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych. Zmieniają się one wraz z postępem eksploatacji złóż. Obecnie jest ich 17, w tym siedem nowo drążonych wyrobisk. Ściany objęte szczególnym nadzorem są w KWK: "Bielszowice", "Bobrek - Centrum", "Budryk", "Murcki - Staszic", "Myslowice - Wesoła", "Sośnice - Makoszy", " Krupiński"). W wytypowanych do częstych kontroli ścianach występują duże zagrożenia metanowe, tąpaniami, wodne, pożarowe.

Podczas narady kierownictwa i pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz SUG zapoznano się z informacjami o nowo głębionych, pogłębianych lub remontowanych szybach. Dyrektorzy OUG referowali okoliczności wypadków, zaistniałych w pierwszych miesiącach br. Przedstawiano je w aspekcie wniosków formułowanych przez nadzór górniczy oraz kopalniane zespoły powypadkowe (badano na ile opinie dotyczące przyczyny wypadków są rozbieżne). Analizowano nieprawidłowości w prowadzonych robotach górniczych oraz zatrudnianiu pracowników (tak zwanego obłożenia robót). Wymieniano ustalenia o kontrolach wykonywanych przez kierownictwo kopalń, czyli zakresie audytu wewnętrznego, który ma w konsekwencji przełożenie na bezpieczeństwo pracy załóg oraz ilość zatrzymywanych robót lub urządzeń przez nadzór górniczy.

do góry