Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. ochrony (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. ochrony powierzchni miasta Polkowice

18 Kwietnia 2013

17 kwietnia br. pod przewodnictwem dyrektora OUG we Wrocławiu – Roberta Podolskiego odbyło się XII posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego do spraw ochrony powierzchni miasta Polkowice w związku z działalnością górniczą. Obecni na spotkaniu Burmistrz Miasta Polkowice- Wiesław Wabik wraz ze współpracownikami, dyrektor naczelny KGHM - Paweł Markowski, dyrektor O/ZG Rudna - Mirosław Laskowski wraz ze współpracownikami, zastępca dyrektora OUG – Miranda Ptak, omówili sporne zagadnienia w związku z silnym wstrząsem jaki miał miejsce 19 marca 2013 r. w O/ZG Rudna. Przedmiotem spotkania, zgodnie z przyjętym programem, było przedstawienie realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia zespołu, przedstawienie przez stronę samorządu terytorialnego oczekiwań w związku ze zgłoszeniami mieszkańców miasta Polkowice, zaprezentowanie wyników pomiarów zarejestrowanych przez sieć pomiarową gminną oraz przedstawienie wyników pomiarów przez przedsiębiorcę górniczego. W wyniku dyskusji przedstawiciele KGHM odnieśli się do zgłaszanych wniosków oraz udzielili wyjaśnień w oparciu o posiadane obecnie wyniki i informacje. Spotkanie zakończyło się przyjęciem konsensusu w zakresie wniosków, jakie pod przewodnictwem nadzoru górniczego będą realizowane w celu wypracowania dobrych praktyk, sprawnego i adekwatnego do zaistniałej sytuacji postępowania.

do góry