Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta Prezesa Czeskiego Urzędu Górniczego

Wizyta Prezesa Czeskiego Urzędu Górniczego

26 Kwietnia 2007

W trakcie wizyty Prezes Makarius odebrał z rąk Prezesa WUG honorową odznakę "Zasłużony dla górnictwa RP" nadaną przez Ministra Gospodarki.

Roman Makarius przez lata podejmował szereg inicjatyw na rzecz rozwoju górnictwa w Europie. Znacząco przyczynił się do pogłębiania i umocnienia współpracy pomiędzy organami nadzoru górniczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej. Ponadto brał czynny udział w procesie tworzenia norm europejskich dotyczących tej gałęzi przemysłu oraz uczestniczył w pracach nad dyrektywami unijnymi. Jako wiceprezes Czeskiego Urzędu Górniczego, Roman Makarius był współorganizatorem pierwszego Spotkania Kierowników Urzędów Górniczych w 1995 r. w Republice Czeskiej, które przerodziło się w coroczną konferencję, gromadzącą czołowe osobistości odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państw kandydujących.

Szef czeskiego nadzoru górniczego wniósł znaczący wkład w prace Dwustronnej Międzynarodowej Komisji do spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie polsko-czechosłowackiej granicy państwowej.

Obecnie Prezes Makarius nadzoruje prace czeskiego zespołu powołanego do negocjacji projektu umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie polsko-czeskiej granicy państwowej.

do góry