Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta delegacji Państwowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa (..)

Wizyta delegacji Państwowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego Ukrainy

12 Maja 2009

W dniu 12 maja 2009 r.  w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego, Ochrony Pracy i Nadzoru Górniczego Ukrainy. W rozmowach wzięli udział m.in. Prezes WUG Piotr Litwa i Wiceprezes Komitetu Oleg Rumieżak.

Podczas spotkania omówiono organizację i zadania organów nadzoru górniczego na Ukrainie i w Polsce. Ponadto jednym z omawianych zagadnień była problematyka zwalczania zagrożenia metanowego w polskich i ukraińskich kopalniach węgla kamiennego.

Wizyta potrwa do 14 maja. W programie kolejnych dwóch dni pobytu delegacji na Śląsku przewidziano m.in. wizytę w KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie oraz w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej WUG. Oddzielne spotkanie będzie poświęcone dyskusji na temat kierunków przyszłej współpracy między Komitetem i WUG.

do góry