Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta przedstawicieli WUG w Centralnym Instytucie Ochrony (..)

Wizyta przedstawicieli WUG w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy

21 Stycznia 2008

15 stycznia 2008 r. odbyła się wizyta przedstawicieli WUG w CIOP-PIB w Warszawie. Tematem rozmów były zagadnienia współpracy obu instytucji w ramach Programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" na lata 2008–2010, ze szczególnym uwzględnieniem roli resortów i instytucji upowszechniających i wdrażających wyniki programu.

Ponadto poruszono problematykę współpracy w ramach kampanii informacyjnych dotyczących BHP prowadzonych przez CIOP-PIB w 2008 r. (m. in. "Mniej dźwigaj"). Poruszono również zagadnienia dotyczące Polskiej Platformy Technologicznej "Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle", zamierzenia i plany na 2008 r., a także Program Progress – Sekcja 3 "Warunki Pracy". W czasie dyskusji ustalono konkretne ramy i zasady współpracy obu instytucji.

Na zakończenie odbyła się wizyta techniczna przedstawicieli WUG w wybranych laboratoriach badawczych Instytutu prowadzących działalność w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.

Wyższy Urząd Górniczy reprezentowali: Grzegorz Paździorek – Dyrektor Generalny WUG, Krzysztof Matuszewski – Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Adam Hassa – Główny Specjalista. Ze strony CIOP PIB w rozmowach uczestniczyli: Danuta Koradecka – Dyrektor CIOP-PIB, Daniel Podgórski – Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji, Witold Marek Zawieska – Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń i Alicja Młodzka-Stybel – Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji.

do góry