Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Rady Ochrony Pracy w Wyższym Urzędzie (..)

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym

29 Stycznia 2008

W dniu 29 stycznia 2008 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyły się obrady wyjazdowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Obok członków ROP w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Instytutu Górnictwa, spółek węglowych i górniczych związków zawodowych.

Obrady otworzył Przewodniczący ROP – Poseł Stanisław Szwed. Słowa powitania do zebranych skierował także Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Buchwald. W trakcie posiedzenia przyjęto plan pracy ROP na 2008 r. oraz stanowisko Rady w sprawie bezpieczeństwa pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, w szczególności przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Zbigniew Ryfka zaprezentował materiał dotyczący przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych oraz w firmach świadczących usługi górnicze. Dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG Krzysztof Matuszewski przedstawił materiał na temat systemu przygotowania kadr dla górnictwa w aspekcie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Problematyka ta była również prezentowana przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Instytutu Górnictwa.

Ponadto podczas posiedzenia Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa odebrała gratulacje z okazji przyznania jej tytułu Człowieka Roku 2007 „Tygodnika Solidarność”.

do góry