Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wnioski po wypadku w KWK Krupiński

Wnioski po wypadku w KWK Krupiński

24 Stycznia 2012

24 stycznia br. w WUG odbyła się konferencja prasowa na temat wypadku zbiorowego w KWK Krupiński (JSW). 5 maja 2011 r. na skutek zapalenia się metanu w tej kopalni śmierć poniosło trzech górników, w tym dwóch ratowników górniczych. Ponadto 11 innych osób zostało rannych.

Powołana przez Prezesa WUG Komisja do zbadania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia pracowała przez osiem miesięcy. Odbyła osiem posiedzeń, zleciła cztery ekspertyzy oraz sześć specjalistycznych badań. Komisja sformułowała wnioski dla przedsiębiorców, dla jednostek ratownictwa górniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz propozycje nowelizacji przepisów.

Wojciech Magiera, przewodniczący Komisji powiedział m.in., że akcja ratownicza w JSW S.A. KWK ,,Krupiński" prowadzona była w skrajnie trudnych warunkach, przy rozwijającym się pożarze, dużym zadymieniu i wilgotności przy wysokim poziomie zagrożenia wybuchem metanu. Należała do najtrudniejszych w historii polskiego górnictwa węgla kamiennego.

W ramach dochodzenia prowadzonego przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku przesłuchano 119 świadków, w tym niektórych kilkakrotnie. Orzeczenie i przypisanie zarzutów nieprzestrzegania przepisów konkretnym osobom, które przyczyniły się do zaistnienia wypadku, będą przygotowane przez dyrektora OUG w Rybniku w najbliższych trzech miesiącach. Komisja nie zajmowała się ustalaniem konsekwencji karnych czy zawodowych.

Wśród dziewięciu wniosków zaadresowanych do przedsiębiorców górniczych znalazło się m.in. prowadzenie stałego nadmuchu sprężonego powietrza do zamkniętej przestrzeni przenośników ścianowych w pokładach zaliczanych do III i IV kategorii zagrożenia metanowego.

Do jednostek ratownictwa górniczego sformułowano dziewięć wniosków, dotyczących m.in. wyposażenia zastępów ratowniczych w bezprzewodową łączność oraz przyrządy kontrolujące istotne parametry życiowe ratowników (np. tętno, temperaturę ciała). Komisja za niezbędne uznała także prace ośrodków naukowo-badawczych zmierzające np. do opracowania zasad zarządzania zmęczeniem u górników oraz wyposażenia ratowników w odzież, która oddawałaby ciepło ich organizmów podczas akcji do otoczenia.

W ocenie Komisji zasadne jest wprowadzenie dwóch zmian w obowiązujących przepisach. Dotyczą one projektowania robót górniczych w polach metanowych oraz wprowadzenia obowiązku wzorcowania anometrów pracujących w wyrobiskach górniczych.

Podczas konferencji wnioski Komisji przedstawił jej przewodniczący Wojciech Magiera, wiceprezes WUG. Na pytania dziennikarzy odpowiadali także Andrzej Chłopek - prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Zbigniew Schinohl - dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku (nadzorujący KWK "Krupiński").

do góry