Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/SUG: Inauguracja działalności pod nowym szyldem

SUG: Inauguracja działalności pod nowym szyldem

26 Stycznia 2012
Specjalistyczny Urząd Górniczy rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2012 r. Wbrew pozorom nie jest najmłodszą jednostką nadzoru górniczego. Na terenie całej Polski inspektorzy tego urzędu pracują już 55 lat. SUG był znany wcześniej jako Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Zmiana nazwy to nie jedyna modyfikacja w funkcjonowaniu urzędu, który ma obecnie umocowanie w zapisach Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, która zaczęła obowiązywać z początkiem br. Ustawowa regulacja podnosi prestiż urzędu, ale nie zmienia zakresu kompetencji i zadań.

Dzisiaj, 25 stycznia br. w siedzibie SUG odbyło się okolicznościowe spotkanie z kierownictwem WUG. Dr inż. Piotr Litwa, prezes WUG powiedział, że SUG jest najlepiej wyposażoną w wysokiej klasy urządzenia kontrolne i pomiarowe spośród wszystkich jednostek nadzoru górniczego. Planowane jest dalsze jego doposażenie w nowoczesną aparaturę, ponieważ tego wymagają zadania wykonywane przez pracowników SUG.

Adam Zygmunt, dyrektor SUG, wraz z podległymi mu pracownikami zaprezentowali Kierownictwu WUG możliwości urządzeń, które stosują w codziennej pracy. Podkreślali, że zakup np. mikrokamer "spłacił się" po kilku miesiącach stosowania, ponieważ inspektorzy wykryli kilka uszkodzeń w obiektach kopalnianych przed wystąpieniem awarii. Dzięki temu zakłady górnicze uniknęły poważnych problemów technicznych i produkcyjnych i być może także wypadków przy pracy.

SUG zatrudnia obecnie 31 osób, którzy wykonują zadania na terenie całej Polski. W ramach urzędu funkcjonują zespoły robocze, zajmujące się kontrolą i nadzorem górniczych wyciągów szybowych (329, w tym 204 przeznaczonych do jazdy ludzi). Ponadto nadzorują sprawność urządzeń transportowych, poruszających się w wyrobiskach górniczych po torach o dużym nachyleniu ( powyżej 45°); szybów i szybików wraz z wyposażeniem; central i dyspozytornii wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi; stacji wentylatorów głównych, a także urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia.

SUG jest również organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej instancji w odniesieniu do obiektów maszyn wyciągowych, szybowych wież wyciągowych, urządzeń, budynków nadszybi, centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia.

do góry