Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wrocław: Spotkanie z KRZG

Wrocław: Spotkanie z KRZG

28 Sierpnia 2012

W poniedziałek 27 sierpnia br. odbyło się organizowane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu spotkanie z osobami kierownictwa i dozoru ruchu wybranych odkrywkowych zakładów górniczych. Omawiane na spotkaniu problemy dotyczyły profilaktyki wypadkowej oraz racjonalnej gospodarki złożem. W zakresie profilaktyki wypadkowej przedstawiono zagadnienia dotyczące regulacji prawnych w tym zakresie, czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Na zasadzie "analizy przypadku" omówiono przyczyny i okoliczności zaistniałych charakterystycznych zdarzeń. W dalszej części spotkania przedstawiono zasady doboru środków ochrony indywidualnej oraz kosztów wypadków w pracy. Największe zainteresowanie uczestnicy spotkania okazali, oprócz standardowych zagadnień (projekty techniczne eksploatacji w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy czy problemom racjonalnej gospodarki złożem) aspektom stosowania "dobrych praktyk". Spotkanie prowadziła Pani dr Miranda Ptak – Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, będąca jednocześnie prelegentem oraz pracownicy organu nadzoru górniczego we Wrocławiu.

do góry