Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wrocław: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami (..)

Wrocław: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych

26 Listopada 2013

25 listopada br. na zaproszenie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych. W trakcie spotkania zastępca dyrektora Miranda Ptak przedstawiła m. in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu zakładów górniczych i główne przyczyny wypadków. Omówiono postępowanie powypadkowe w zakładach górniczych i obowiązki kierownika ruchu zakładu górniczego w zakresie powiadamiania dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego o zaistniałych w ruchu zakładu górniczego niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach. Drugim tematem spotkania było racjonalne gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji. Rozmawiano m.in. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów i racjonalnej gospodarki złożem oraz wymaganiach dotyczących sporządzania planów ruchu w zakresie geologicznym. W dyskusji, która odbyła się na zakończenie spotkania, przedstawiciele przedsiębiorców przedstawiali swoje spostrzeżenia i uwagi do obowiązujących przepisów.

do góry